Díolachán Cístí- Míle Buiochas
Bailíodh €1260 chun cabhrú linn an Grotto i Faha a athchóiriú.
€1260 was collected in aid of Faha Grotto restoration fund.

Dioscó do dhéagóirí
Beidh dioscó i Halla le Chéile le DJ Dowdyman ar an 17/08/2017: 8.30i.n 10.30i.n. Cead isteach €10/Last Teenage Disco of the summer at Halla le Chéile with DJ Dowdyman on 17/8/2017 8.30pm 10.30pm. Admission €10

Regatta Bhréanainn
Beidh an regatta ar siúl ar an 27//8/2017/Brandon regatta will be held on 27/08/2017

Scéalta, Pictiúirí srl
Táimid ag lorg scéalta, pictiúirí, amhráin agus a leithéid faoin bpobal iascaireachta i mBréanainn. Sprioc dáta: 18/08/2017/ Do you have any stories, images, songs, traditions that you’d like to share about the Brandon fishing community. Keep the information alive by contacting 066 7138137 or by email: eolas@cflt.ie.
Entries to be submitted by 18/08/2017

Ceolchoirm Louise Morrissey / Concert
Beidh ceolchoirm Louise Morrissey ar siúl I Halla le Chéile ar 25/8/2017. Ticéid €20. Eolas breise: 066 7138137/ Louise Morrissey concert on Friday 25th August. Tickets €20. Ring 066 7138137 for more information.

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Iúil, 2017. July 2017 Winners
:( €500) Gearóid & Brenda Uí Chathasaigh, Baile na Leacain, An Clochán.
:( €250) Eille & James O’Donoghue, Drom West, Cloghane
:( €150) Michéal O’Murchú, An Gleann, An Clochán.
:( €75) Frank Coughlan, Torc, Dúglas, Corcaigh.
5ú. (€50) Linda & Robert O’Neill, Brandon.

Cumann na mBailte Slachtmhara/ Tidy Towns
Ag bualadh le chéile gach Máirt i Halla le Chéile ag 10 r.n. agus 7:30 i.n. Fáilte roimh cách/Meeting every Tuesday at Halla le Chéile at 10am and 7:30pm.
Cúirt liathróid láimhe / Handball Alley.
Tá an cúirt liathróid láimhe i Halla le Chéile ar fáil d’éinne go bhfuil suim acu cluiche a imirt ann ach í a chuir in áirithe roimh ré. Eolas breise ó 066 7138137/ The handball alley at Halla Le Chéile is available to all, just book it in advance at 066 7138137.

Ionad Eolais.
Tá an tIonad Eolais sa Chlochán oscailte gach lá na seachtaine/The information centre in Cloghane is open every day. Additional information at 066 7138137.

Liosta Seachadta
Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

Laochra an Leith-Triúigh
Tá an leabhar nua seo ar díol i Siopa an Phobail ar chostas €5. Tá an leabhar seo tiomnaithe do Laochra an Leitriúigh, sa bhaile agus i gcéin, a ghlac páirt sna caismirtí éagsúla a tharla sa thréimhse idir 1916 – 1923. Suaimhneas síoraí orthu go léir/ This book is now available to buy at Siopa an Phobail at a cost of €5.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme
Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar Clochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile
Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137
Béile i Halla le Chéile gach Máirt

Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!