Féile Lughnasa 26.07.2019 – 29.07.2019

Féile Lughnasa 2019 26.07.2019 – 29.07.2019

Ba mhaith linn cead míle fáilte a chur roimh gach éinne go Clochán-Bréanainn le haghaidh Féile Lughnasa. Tá go léor imeachtaí ar siúl ón Déardaoin go dtí an Luan. Tá súil againn go mbainfidh gach éinne sult agus sásamh as an deireadh seachtaine. Tá stair na Féile seo ag dul siar breis is dhá mhíle bliain agus baint aige leis na déithe ceilteacha Lugh agus Crom Dubh. Lá mór comórtha a bhí ann i gcónaí lá Pátrún an Chlocháin. Féile Cheilteach is ea an Fhéile seo. Deineadh athbhéochain air 20 bliain ó shin. Is deis mór é chun turasóireacht a chur chun cinn sa pharóiste. Leanann an comóradh seo ar aghaidh i mBréanainn le lá Pátrúin ar siúl ar an Luan. Lé roinnt bhlianta anuas baintear úsáid as an gcé áitiúil chun Taispeántas Naomhóg agus Comórtas Naomhóg a chuir ar siúl. Téann na naomhóga, nó na curraigh, siar i bhfad i stair Bhréanainn.

Má tá suim agat i siúlóireacht, tarraingt na téide, ealaín nó tráth na gceist, is í an fhéile cheart duitse! Ó chluichí ar an trá do na páistí go drámaíocht agus ceol beo do na daoine fásta, tá súil againn go mbeidh am den scoth agat!

FEILE_SLIDER-19

Tá coiste Féile Lughnasa an-bhuíoch dos na daoine áitiúla as an gcabhair a thug siad dúinn an deireadh seachtaine a eagrú: na Breithiúna, Comhairle Contae Chiarraí, Fáilte Ireland,  Gnólachtaí Áitiúla, Daoine deonacha. Ba mhaith linn chomh maith ár mbuíochas a ghabháil leis na daoine a thug urraíocht dúinn. Ar mbuíochas freisin dos na daltaí ón idir-bhliain ó Mheán Scoil Nua an Leith-Triúigh a thug cabhair dúinn I mbliana

 

Bainigí taitneamh as an bhFéile!