An Tinteán Ceoil

Ionad Chultúrtha nua i gClochán Bhréanainn

D’oscail an Tinteán Ceoil in Ionad Cultúrtha an Chlocháin ar an 13ú Meitheamh 2011. Bhí ard oíche ag gach éinne a bhí i láthair. Tháinig daoine ó chian is ó chóngar chun éisteacht le ceoil amhránaíocht agus scéalaíocht a bhí curtha ar fáil ag Máire Begley agus ceoltóirí eile a bhailigh timpeall ar an tine móna chun bleaist ceoil a sheinm agus amhráin a canadh. Tugann an Tinteán Ceoil léargas ar an sean shaol nuair a thagadh comharsan agus cairde le chéile sa tráthnóna ag bothántaíocht. Bíonn Maire Begley agus a cairde sa Tinteán Ceoil gach oíche Dé Luain ag tosnú ar 19.30 (Óiche breise ar an Déardaoin i rith an tsamhraidh). Is mó oíche cheoil agus amhránaíochta a bheidh againn le chéile i bhfaid na haimsire.

 Tinteán Ceoil gach Dé Luain 19.30
(Óiche breise sa Déardaoin i rith an tsamhraidh)

In aice le bar O’Donnells agus Mount Brandon Hostel