An Tinteán Ceoil

The Tinteán Ceoil is a replica of the traditional old Irish Cottage kitchen from bygone days and calls to mind the old tradition of “bothántaíocht” when neighbours and friends would gather together for an evening of storytelling and song to pass the night.

We extend a Céad Míle Fáilte to one and all to join us in the Tinteán Ceoil every Monday 19:30(Extra night on  Thursdays during July and August).  You will experience first-hand what life was like in a typical kitchen in rural Ireland fadó fadó. Sit back and relax and soak in the atmosphere the music and song. Put a sod in the fire, tell us your story and listen to the stories of others, and while you are here do join us for a cup of tea and a delicious home-made scone!.

 

Is macasamhail é an Tinteán Ceoil den chistin thraidisiúnta Éireannach ó fadó agus glaonn sé ar an sean-traidisiún “bothántaíocht” nuair a tháinig comharsana agus cairde le chéile le haghaidh oíche scéalaíochta agus amhrán.

Cuirimid Céad Míle Fáilte go dtí gach duine bheith linn sa Tinteán Ceoil gach Luan i ag 19:30 (Oíche bhreise ar an Déardaoin i mí Iúil agus mí Lúnasa). Beidh taithí dhíreach agat ar an saol a bhí i ngnáthchistin i gceantar tuaithe na hÉireann fadó fadó. Suí siar, lig do scíth agus crú an t-atmaisféar ón gceol agus ón amhráin. Mar sin, chur fód sa tine, inis do scéal dúinn agus éist leis na chuid scéalta eile, agus cé go bhfuil tú anseo, bí ina theanta linn le cupán tae agus scóna blasta!

 

Beidh Tinteán Ceoil ar siúl i Halla Le Chéile (V92DK4C), Brandon gach Luan @ 19:30. Lean fuaim an cheoil agus an gháire!
(Oíche bhreise ar an Déardaoin le linn Iúil agus Lúnasa)

 

 

Tintean6