Bunaíodh Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo, mar chomharchumann forbartha i 1973 agus é mar phríomhaidhm ná forbairt a dhéanamh ar acmhainní an cheantair agus cur chun cinn cúrsaí eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha. Tá páirt lárnach ghníomhach glactha ag an gComharchumann i bhforbairt iomlán an cheantair ó shin i leith agus aithnítear é go forleathan mar imreoir tábhachtach forbartha.

Ráiteas Misin:

“Ard Chaighdeán i bhforbairt eacnamaíochta, chultúra, sóisialta agus oideachais a bhaint amach do phobal Chlocháin Bréanainn“ The offices of the Comharchumman are located at Halla le Chéile, situated between Cloghane and Brandon.

club-500

Cumann 500

Tá Comharchumann Forbartha an Leith-Triúigh ag reachtáil lotto Club 500 ón bhliain 2001 chun cúnamh a thabhairt le soláthar seirbhísí agus áiseanna i gceantar Chlocháin Bréanainn. Íochtar 50% don t-airgead a bhailítear i nduaiseanna agus úsáidtear an 50% eile ar mhaithe leis an bpobal.

colaista-gaeilge

Colaiste Gaeilge

Tá réimse cúrsaí Gaeilge á chuir ar fáil ag Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh i Halla Le Chéile Bréanainn.


events

Imeachtaí

Oibríonn Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh le gnóanna áitiúla, urraitheoirí agus leis an bpobal chun féilte spreagúla a fhorbairt sa cheantar. Brú ar an nasc chun eolas a fháil i dtaobh an fhéile sléibhteoireachta agus ceoil,  Féile Lughnasa agus féilte eile a bheidh ar siúl sa cheantar i 2016!


Urraitheoirí

Health_Service_Executive_logo.svg
kerry-county-council-logo
mediumBanner
udarasTeagmháil Linn +353 (0) 66 713 8137 ríomhphost

eolas@cflt.ie