Menu

Fóram Gaeilge Chiarraí

Is grúpa deonach é Fóram Gaeilge Chiarraí a bhunaíodh i 2011 chun guth a thabhairt do Phobail na Gaeilge agus na Gaeltachta i gCiarraí.

Bímíd ag obair as lámh a chéile leis na Comharchumainn Ghaeltachta thiar i gCorca Dhuibhne, ar an Leith-Triúigh agus ó dheas in Uíbh Rathach, mar aon le Conradh na Gaeilge, Ógras, Glór na nGael agus grúpaí nach iad.

Dírímíd ar na polasaithe is tábhachtaí d’fhorbairt na Gaeilge i gCiarraí a chur chun cinn agus líonrú an phobail sin a láidriú.

Tá fáilte roimh ghrúpaí is coistí pobail gur speis leo todhchaí na Gaelainne i gCiarraí a bheith páirteach linn, ach scéal a chur go eolas@ciarrai.comThomas O'Sullivan (1)