Tá Bainisteoir Ginearálta á lorg ag Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh teo chun saoire mháithreachais a chlúdach.

An Post:

I measc príomh dhualgais an phost tá:

 • Bainistiú a dhéanamh ar an gComharchumann agus ar thograí an chomhlachta.
 • Tacú le pobal na Gaeltachta an Ghaeilge a chur chun cinn trí scéimeanna teanga a fheidhmiú.
 • Tionscnaimh áitiúla a spreagadh agus tionscal na turasóireachta chultúrtha a fhorbairt.
 • Plean forbartha an Chomharchumainn a fheidhmiú agus taighde a dhéanamh ar riachtanais fhorbartha agus teanga an cheantair.
 • Déileáil go leanúnach le heagraíochtaí stáit.

Téarma:

Tréimhse 9 mí ó 05.11.2018 go 05.08.2019

Cáilíochtaí: 

Ar na cáilíochtaí atá riachtanach don phost tá :

 • Ard-chaighdeán scríofa agus labhartha
 • Taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó.
 • Taithí agus suim san earnáil forbartha pobail.
 • Tuiscint ar ‘Straitéis 20 bliain Don Ghaeilge’.
 • Taithí ar fhoireann a bhainistiú.
 • Ard-scileanna idirphearsanta, eagrúcháin agus cumarsáide chomh maith le hard-scileanna ríomhaireachta.

Seol iarratas mar aon le CV roimh 31ú Lúnasa 2018 chuig:

An Rúnaí CFLT Teo , Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo, Halla le Chéile, Bréanainn, Trá Lí, Contae Chiarraí nó runai1@cflt.ie

Opportunity-ahead-sign-337-wide