Menu

Féile Lughnasa 23.07.2020 – 27.07.2020

Féile Lughnasa 23.07.2020 - 27.07.2020

Féile Lughnasa 2020

Féile Lúghnasa 23 – 27.07.2020

Clochán-Bréanainn, Co Chiarraí/Cloghane-Brandon Co. Kerry

Ní fada uainn Lúnasa gur féile an fhómhair í a théann siar thar dhá mhíle bliain go dtí tréimhse na gCeilteach in Éirinn, agus ceiliúrann muintir an Chlocháin agus an Leith Triúigh an fhéile thábhachtach go dtí ár linn féin. Ar an Domhnach deireanach d’Iúil, ceiliúrann pobail ar leith ar fud na tíre an fhéile le dreapadh go barr sléibhe mar oilithreacht, ina measc, Cruach Phádraig Mhaigh Eo agus ár gCnoc Bréanainn fhéin.
Domhnach Crom Dubh a thugtar ar an nDomhnach seo. Féile réamhChríostachta ab ea é i dtús báire, ach chuir na luathChríostaithe an fhéile in oiriúint dá gcreideamh, agus luadar Naomh Breandán/Bréanainn léi sa dúthaigh seo. Leanann go leor scéalta an fhéile thábhachtach seo, ina measc scéal Crom Dubh – finscéal áitiúil atá lán de dhrámaíocht.
Bliain ar leith í seo dúinn uile de bharr Covid-19. Is tréimhse imníoch í de bharr cúrsaí sláinte, agus dá bharr sin ceiliúrfaimid Féile Lúnasa na bliana seo ar líne, ionas gur féidir linn teacht le chéile mar phobal fiú má bhímid scartha ó chéile le linn dúinn fanacht slán sa bhaile.
I measc na n-imeachtaí a eagrófar beidh comórtais ar líne don óige agus do dhaoine fásta, idir scríbhneoireacht chruthaitheach, ealaín, tógáil caisleán gainimh, rás lachain beoite agus go leor eile! Mar bharr air sin, ar an gcuma chéanna, eagrófar scéalaíocht, seisiúin ceoil agus tráth na gceist ar líne, chun an fhéile a choimeád beo agus lena linn chun ár misneach a choinneáil suas.

Lughnasa is a harvest festival, which dates back over two thousand years to the Celtic period in Ireland. On the last Sunday of July, people climb the most important mountain tops in Ireland, Croagh Patrick and Mount Brandon, to attend ceremonies. In Cloghane and Brandon, Lughnasa is celebrated on the last Sunday of July known as Domhnach Crom Dubh or Crom Dubh Sunday. This festival was later adapted by the Early Christians and it became associated with St. Brendan.

Féile Lughnasa 2020 Online Brochure
This year is very different for all of us due to the latest Covid-19 pandemic. It is a worrying time, a difficult time and we are hosting this year’s Féile Lughnasa festival online so we can come together as a community while staying safe at home. Among this year’s events there will be online competitions for young and old. From creative writing, art, sandcastle building, an animated duck race and many more! As well as that, there will be online storytelling, online music sessions and online quizzes to help us celebrate our cherished festival and keep our spirits up.
How can you support the festival?
Due to the current Covid 19 crisis, Féile Lughnasa have not approached local businesses for sponsorship and there is currently no funding available for festivals. We are asking people to show their support for the festival by

1.Making a donation to the festival via the donate button
2.Or join the Club 500 for €12.50 a month   http://www.cflt.ie/club500/how-to-become-a-member/

 

Go raibh maith agat. Your support is greatly appreciated!