LGFA: Congratulations to the girls of Cloghane N.S who won the county final yesterday evening. A great effort made by all, you did the school and the parish very proud!
Comhghairdeas le cailíní S.N. an Clochán a bhuaigh an cluiche ceannais tráthnóna inné. Tá an scoil agus an paróiste an-bhródúil as an iarracht iontach a rinne gach duine.
Congratulations also to the under 16 ladies of Castlegregory who won their final against Kerins O’Rahillys last week. A great game of football! Well done!
Comhghairdeas freisin le mná faoi 16 Chaisleán Ghréire a bhuaigh a gcraobh i gcoinne Kerins O’Rahillys an tseachtain seo caite. Cluiche iontach peile! An-mhaith!

faoi 16 buaiteorií 2

Comunity Dinners: Don’t forget the wonderful Community Dinner and Meals on Wheels service we offer! Just take a look at what was on the menu last week!

Cloghane – Brandon Community Dinner
This Tuesday @ 1.30 pm in Halla Le Chéile.
If you can’t join us you can get the dinner delivered to your home.
Book your dinner by calling (066)7138137 before 3 pm Monday.

Ná déan dearmad ar an tseirbhís béile baile atá againn anseo i Halla le Chéile. Nó más mian leat, is féidir béile a ordú! Féach cad a bhí ann an tseachtain seo chaite!

Dé Máirt Dinnéar Pobail Clochán – Bréanainn
Dé Máirt @ 1.30 in Halla Le Chéile.
Más rud é nach féidir leat páirt a ghlacadh linn is féidir linn an dinnéar a thabhairt chugat.
Ordaigh an dinnear trí ghlaoch a chuir ar (066)7138137 roimh 3 i.n Dé Luain.

 

Féile Lughnasa: It’s that time of year again! Féile Lughnasa 2019 is coming up, so mark your calenders and keep the 26th – 29th of July free for our traditional Celtic festival! Are you a fan of art classes? Tug of War? Hiking? or even a competitive pub quiz? Well this is the festival for you! With beach events for kids and dramas and trad sessions for adults, it’s a festival for everyone to get involved!

Is é an t-am sin den bhliain arís! Tá Féile Lughnasa 2019 ag teacht chun cinn, mar sin marcáil do chuid fhéilirí agus coinnigh an 26 – 29 Iúil saor in aisce dár bhféile Cheilteach thraidisiúnta! An maith leat ranganna ealaíne? Tug of War? Dreapadóireacht? nó fiú tráth na gceist tábhairne iomaíoch? Bhuel is é seo an fhéile duit! Le himeachtaí trá do na páistí agus drámaí agus seisiúin  do dhaoine fásta, is féile é do gach duine páirt a ghlacadh ann!