Post Cócaire Páirtaimseartha /Part Time Cook: Táimid ag lorg Cócaire Páirtaimseartha chun cabhrú le Béilí Baile, Dinnéir Pobail agus Seirbhís Tar Éis Scoile. Más mian leat teach tar bord cuir glaoch 066 9156100. Part time Cook required helping with Meals on Wheels, Community Dinners and After School Service. If you would like to join our team ring us at 066 9156100

Aonach na Nollaig /Christmas Cracker Fair: Beidh Aonach na Nollaig ar siúl I Halla Le Chéile ar an nDomhnach an 25ú Samhain óna 2-6 i.n. Tar agaus líon bhur stocaí Nollag le giuirléidí agus tabhair tacaíocht don Naíonra & Tidy Towns. Fáilte roimh cách!Christmas Cracker Fair in Halla Le Chéile on Sunday 26th November from 2-6 pm. Come buy your stocking fillers & Christmas knick knacks & support the local Naíonra and Tidy Towns. Everyone Welcome!

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Deireadh Fomhair 2018
1ú:(€500) Linda & Robert O’Neill, Teer, Breanainn
2ú:(€250) Eamonn Gilmore, Killaloe, Co Tipperary
3ú:(€150) Micheál & Cáit Ui Churrain, Lios, Breanainn
4ú:(€75) Tom Fitzgerald, Main Street, An Daingean
5ú.(€50) Micheál De Butléir, An Clochán.

ICA Clochán- Bréannain: Rince Líneach & Zumba le DJ Nat I Halla Le Chéile Dé Máirt 13ú, 20ú, 27ú/11/2018. 8:00 go 9:00 sa trathnóna. Fáilte roimh cách.
Line and Zumba dancing with DJ Nat at Halla Le Chéile on Tuesday, 13th, 20th,27th of November from 8:00 to 9:00pm. All welcome

Cruinniú & Tréanáil Foirne atá Freagrach dos na Dífhibrileoirí: Tá súil againn córas nua níos éasca a chur ar bun chun feidhmiú ar na dífhibrileoirí, le cabhair ón tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr. Tréanáil abheidh ar siúl ag Halla Le Cheile, 7ú lá Samhain ag 8:00 in Defibrillator Responder Team Training at Halla Le Cheile 7th November at 8:00 pm

ICA Whist Drive Samhain/November 2018: Beidh an ICA ag teacht le chéile chun Whist a imirt ar an 6/11/2018 ar a 8:00 a chlog.The ICA (Irish Countrywomen’s Association) will come together to play Whist on 6th November at 8:00pm sa at halla.

Cúrsa Ullmhúcháin Béaltriail 2019 /Leaving Cert Oral Irish Preparatory Course 2019: Reachtáilfear Cúrsa an Earraigh idir 1 – 3 Márta 2019 le Michéal Ó Ruairc. Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. Leaving Cert Oral Irish Preparatory Course with Michéal O’Ruairc, March 1- 3, 2019. More information 066 7138137

Grúpa Súgartha Parent & Toddler Group: Ag tosnú aris 27ú Meán Fómhair 2018 Gach Deardaoin / Every Thursday 11.15 -12.30 Le Tae/Caife €3.00 Teagmháil /Contact 066 7138137

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint , ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Tíntean Ceol (V92YC93): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil sa Chlochán oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish music? Would you like to meet people new? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone! #TinteánCeoil #WildAtlanticWay #ceolaguscraic

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let:Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme: Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar Clochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert. Everybody welcome!

Nuacht: má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.