Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)
Beidh Ionad Teangacha Ollscoil Mhá Nuad ag reáchtáil Dioplóma i Múineadh na Gaeilge d’Foghlaimeoirí Fásta arís i mí Mheán Fómhair 2016. Breis Eolais 066 7138137.

Cumann 500 Mí Lúnasa
€3,000: Siopa an Phobail
1ú:(€500) Mary Joe agus Éamonn Ó Murchú, An Clochán
2ú:(€250) Brendan Murphy, Corcaigh
3ú:(€150) Éamonn Ó Murchú, Baile Uí Dhuinn
4ú:(€75) Mícheál de Buitléar, Baile Átha Cliath
5ú.(€50) Mícheál Lych, Spar

Grúpa Súgartha 15.09.2016
Halla Le Chéile, gach Déardaoin ag 11r.n – 12.30 i.n. Fáilte roimh tuismitheoirí & cúramóirí leanaí réamh-réamhscoile.Tacaíocht Gaeilge ar fáil sna seisiúin chun cabhair a thabhairt do thuismitheoirí a bheidh ag baint úsáid as an Naíonra & as oideachas bunscoile trí Ghaeilge.
PARENT & TODDLER session: in Halla Le Chéile every Thursday at 11am – 12.30 pm. Parents & carers of pre-preschool children & babies welcome. Irish language support is provided to assist parents & children who will be attending a Naíonra & Primary education through Irish in the following years.

HSE Play and Language Programme
Do páistí 0-3 bl d’aois i Halla le Chéile (Clóchan, Bréanainn). Ag tosnú 29.09.2016 Déardaoin ó 11.00 r.n. go dtí 12.30 i.n. Chun áit a chur in áirithe déan teagmháil linn ag 066 7138137.
Play and Language Programme hosted by HSE at Halla Le Chéile (Cloghane, Brandon) starting Thursday 29.09.2016 from 11 -12.30 .This group is for children 0-3 years. The aim of the course is to promote and stimulate children’s language and numeracy development. The course will be in English. Due to large number of enquiries please call 066 7138137 to reserve a place.

Seirbís Iarscoile
Tá an tseirbís iarscoile athoscailte i Halla le Chéile. Má tá suim agat úsáid a bhaint as an tseirbhís seo dein teaghmháil le Máire Áine ar 087 9384939 chomh luath agus is féidir.
The afterschool service has reopened at Halla le Chéile. If you would like to avail of this service please contact Máire Áine on 087 9384939 at your earliest convenience.

Tinteán Ceoil
Gach Luan ag 7.30 i.n. Fáilte roimh cách!
Every Monday in Ionad Cultúrtha an Clocháin (next to O’Donnell’s pub) at 7.30 p.m.. Entry fee €5 adults €2 children which includes refreshments. Everybody welcome!

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme
Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar ClóchanBréanainn. Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane and Brandon. Breis eolais ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile
Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian le h-éinne béile/béilí a órdú cur glaoch orainn ar 066 7138137.
Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

Béile Bia, Halla Le Chéile Dé Máirt
Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách!
Community Dinner, Halla Le Chéile every Tuesday .Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!