Post Cócaire Páirtaimseartha /Part Time Cook: Táimid ag lorg Cócaire Páirtaimseartha chun cabhrú le Béilí Baile, Dinnéir Pobail agus Seirbhís Tar Éis Scoile. Más mian leat teach tar bord cuir glaoch 066 9156100. Part time Cook required helping with Meals on Wheels, Community Dinners and After School Service. If you would like to join our team ring us at 066 9156100

Cruinniú tábhachtach chun Chúraim Leanaí a phléigh
Tá CFLT ag athbhreithniú conas na seirbhisí go léir atá á chuir ar fáil acu a bheith níos éifeachtach, seirbhísí cúraim leanaí Naíonra agus An Seirbhís Iarscoile san áireamh . Tá iarratas ó thuismitheoirí chun an tSeirbhís Iarscoile a leathnú
Tá cruinniú tábhachtach ag CFLT Dé Luain 22ú Deireadh Fómhair 2018 ag 7:30in in Halla le Chéile chun eolas a thabhairt do
• tuismitheoirí le leanaí atá ag úsáid na seirbhísí faoi láthair,
• tuismitheoirí le leanaí a d’fhéadfadh na seirbhísí seo a úsáid as seo amach,
• na dúshláin agus na deiseanna atá ag CFLT faoi láthair, agus conas na seirbhísí seo a leathnú agus a bheith ina ghnó níos fearr.
Ba mhaith leis an CFLT d’ionchur agus smaointe luachmhar maidir le conas an tseirbhís a fheabhsú agus a leathnú. Ba mhaith linn go dtiocfadh aon duine go dtí cruinniú ar an oíche.
Important Meeting of Childcare Services
CFLT are currently reviewing the operation and provision of all services supplied by An Comharchumann, including the childcare services of an Naíonra and An Seirbhís Iarscoile. A request from parents to investigate the potential to extend the Seirbhís Iarscoile is also currently underway.
CFLT is holding an important meeting on Monday 22 October 2018 at 7:30pm in Halla le Chéile to
• inform parents of children currently using the services,
• parents of children who may potentially use these services in the future,
• the challenges and opportunities CFLT face in the provision, and possible expansion of these services.
CFLT are would like your valuable input and ideas on how to improve and extend the service. We would ask that any interested parties please attend on the night.

Seoladh Leabhar/ Book Launch: Beidh Adrian O’Connor ag Seoladh Leabhar I Tig O’Connor , An Clochán 27/11/2018 ar 8pm. Adrian O’Connor will launch his book in O’Connors Pub, Cloghane on 27th October at 8 o’clock . All welcome.

ICA Clochán- Bréannain
Rince Líneach & Zumba le DJ Nat I Halla Le Chéile gach Máirt ar an 23ú agus 30ú lá do mí Deireadh Fómhair. 8:00 go 9:00 sa trathnóna. Fáilte roimh cách.
Line and Zumba dancing with DJ Nat at Halla Le Chéile on Tuesdays 16th, 23rd, 30th of October from 8:00 to 9:00pm. All welcome

Buaiteoirí Whist Deireadh Fómhair/October Whist Winners 9/10/18
*Ladies 1st Eileen O’Shea
Ladies 2nd Eileen Kennedy
Ladies 1st interval Joan Moriarty
ladies 2nd interval Avila Fitzgerald
*Gents 1st joint Josie Dowd, Tommy Maunsell
Gents 1st Interval Brid Baker
Gents 2nd interval Michael Rohan
*Mystery Anne Marie Dowd, Ann Moss
*Raffle 1st Josie Dowd
Raffle 2nd Eileen Kennedy
Raffle 3rd Eileen Kennedy
Raffle 4th Eileen O’Shea

Tráth na gCeist/ Table Quiz
Beidh tráth na gceist chun chuidiú leis an Roinn Ceimiteiripe in Ospidéal na hOllscoile, Trá Lí ar siúil i Ned Natterjacks, Caisleán Ghriaire ar an 26ú Deireadh Fómhar ag a 9 a chlog tráthnóna. Foireann de ceathrar – €20. Beidh craic agus spraoi ann –Cabhraígí leis an gcúis mhaith!
A table quiz in aid of the Chemo-Cancer Unit at Tralee University Hospital, will be held at Ned Natterjacks, Castlegregory on the 26th October at 9pm. Table of 4- €20. Please come and support this worthy cause.

Gradam/Awards
Comhghairdeas le tígh tabhairne Uí Mhurchú sa Bhréanainn a bhuaigh gradam i VFI Irish Pub Awards le deanaí. Congrats to Murphy’s pub in Brandon who won a prize for ‘Best Local’ category in Kerry.

Groupa Sléibhteoireacht /Mountaineering Club, An Clochán – Bréanainn.
Siúlóidí ag teacht suas. Upcoming walks
21/10/18 Derrymore Glen
4/11/18 Bulls Head

Grúpa Súgartha Parent & Toddler Group |
Ag tosnú aris 27ú Meán Fómhair 2018 Gach Deardaoin / Every Thursday 11.15 -12.30 Le Tae/Caife €3.00 Teagmháil /Contact 066 7138137

Seirbhís Iarscoil Clár/Afterschool Service 2018 -2019Cuireann Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Seirbhís Iarscoile ar fáil óna 1.45 i.n. go dtí 6.00 i.n. Luan go Déardaoin san áireamh. Tá an tseirbhís iontach seo ar fáil do gach leanbh atá ag freastal ar Bhunscoil Náisiúnta.. Tá breis eolas ar fáil ar 066 7138137.
Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh offer childcare in the form of Afterschool service that is available from 1.45 to 6.00. This service is offered to any child going to National School. Please contact us on 066 7138137 to find out more!

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Méan Fomhair
1ú:(€500) Des Grace, 13 Edward Tralee
2ú:(€250) Edward Hennessy, Cnoc na hEorna, An Clochán
3ú:(€150) Eoghan Ó Loinsigh, Araghleann, Caisleán Ghriaire
4ú:(€75) James Joseph O’Sullivan, Garristown Co. Meath
5ú.(€50) Dee Maguire, Lios na Caol Bhuí, Bréanainn

Bus Áitiúil/BusLink
Féach ar an amchlár don Bealach Bus Áitiúil ar bhonn trialach go foil. Tabhair tacaíocht do chun go bhfanfaidh sé linn.
Here is timetable for local Bus link route which is on a trial basis. Please support so it continues

Doctúr/Doctor:Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint , ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Tíntean Ceol (V92YC93): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil sa Chlochán oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é!
Do you enjoy traditional Irish music? Would you like to meet people new? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone! #TinteánCeoil #WildAtlanticWay #ceolaguscraic

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let:Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme:Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar Clochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile:Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!

Nuacht: má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.